Archive for November, 2006

November 2nd 2006

शाहुस्पर्श महाराज

श्री. बी. टी. तळेकर यांनी पाठवलेला लेख- कै. विनायक साळवी यांनी लिहिलेला. यापुर्वी हा लेख लोकसत्ता दिवाळी अंकात २००३ साली प्रसिद्ध झाला आहे.

No Comments yet »