Archive for the 'Marathi news' Category

August 15th 2009

मी, स्वाइन फ्लू..

नमस्कार, मी स्वाइन फ्लू. तुम्ही मला नावानं ओळखत आहातच. पण माझी कधी भेट होऊ नये असंच प्रत्येकाला मनातून वाटत आहे. कॉलरा, पटकी, प्लेग, देवी आणि अलीकडे डेंगी अशा विविध अवतारांत मी पृथ्वीतलावर अवतरलो होतो. भारतात मी अवतरलो तो थेट पुण्यातच. मी पुण्यातच का अवतरलो, या बद्दल पुण्यातल्या लोकांत मोठे कुतूहल आणि संतापही आहे. याला दुसरं गाव दिसलं नाही काअसा प्रचंड संतापयुक्त प्रश्न मला पुण्यात पावला पावलावर, क्षणोक्षणी ऐकायला मिळतो आहे. मी पुणं का निवडलं, कारण पुण्यात जी गोष्ट स्वीकारली जाते ती उभ्या महाराष्ट्रात स्वीकारली जाते असं पुणेकर अभिमानाने सांगत असतात. ..... continue reading

No Comments yet »

July 19th 2008

Marathi News

For all of you who like to read Marathi News, I’ve written crawlers that grab latest headlines from popular newspaper. If you’d like to add additional newspapers, please let me know. ..... continue reading

No Comments yet »

July 18th 2008

Read Marathi Newspapers on Marathi Online

For all of you who like to read Marathi News, I’ve written crawlers that grab latest headlines from popular newspaper. If you’d like to add additional newspapers, please let me know. The problem with several of the newspapers is fonts. Some of them, such as Sakal and Ma. Ta. use Unicode which is easier to display. Others like Loksatta use older generation ‘iso’ based fonts. These display as junk characters in the browser if you don\’t have them on the system of have dynamic fonts enabled. So if you go to news page, and find that Loksatta newspaper is not being displayed correctly, you know why. ..... continue reading

No Comments yet »